ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση της Σύστασης του Ανθρωπίνου Σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής κατάστασης και τον έλεγχο των υγρών ατόμων ή πληθυσμών αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στην οποία οι αναλυτές Maltron αποτελούν αναντικατάστατα μέσα μέτρησης.

Tο BioScan, αποτελεί μία αναντικατάστατη συσκευή μέτρησης στον τομέα της Ιατρικής

Ο αναλυτής πολλαπλών συχνοτήτων BioScan 920-2 με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά αποτελεί μία γρήγορη, έμμεση και οικονομική μέθοδο προσδιορισμού της ενυδατικής και διατροφικής κατάστασης του οργανισμού.

Τα προηγμένα κυκλώματα και η δύναμη του επεξεργαστή του BioScan του επιτρέπει να μετρήσει τον όγκο του Εξωκυττάριου (ECF) και Ενδοκυττάριου υγρού (ICF) χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων κλινικών αναλύσεων όπως η ραδιοϊσοτοπική διάλυση. Εκτός του ότι προσδιορίζει τις κλασσικές παραμέτρους αυτό το προηγμένο σύστημα είναι το πρώτο στον κόσμο που μετρά την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Όλα τα δεδομένα καταγράφονται και εμφανίζονται αυτόματα για ανάλυση από το σύστημα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην μεγάλη LCDοθόνη ή μεταφέρονται μέσω του υπολογιστή στο λογισμικό για περαιτέρω ανάλυση. Η γραφική παράσταση με ραβδόγραμμα εμφανίζει το ποσοστό % εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου νερού.

Το υψηλής τεχνολογίας κύκλωμα της συσκευής Maltron σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις αλλαγές και μετακινήσεις στα υγρά σε ολόκληρο το σώμα, στον θώρακα, στον κορμό, στα πόδια και τα χέρια.

Σε διάφορες συχνότητες οι βιολογικοί ιστοί λειτουργούν ως αγωγοί ή μονωτές με αποτέλεσμα το εφαρμοζόμενο ρεύμα να ακολουθεί τα μονοπάτια με την μικρότερη αντίσταση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άλιπος ιστός ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες νερού (73%) και οι ηλεκτρολύτες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος σε αντίθεση με τον λιπώδη ιστό. Το ρεύμα σε χαμηλές συχνότητες περνά μέσα από το εξωκυττάριο υγρό ενώ σε υψηλότερες διαπερνά και την κυτταρική μεμβράνη περνώντας μέσα από ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο υγρό. Ο λιπώδης ιστός περιέχει πολύ λίγο νερό και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νερό αποτελεί το 50-60% του συνολικού σωματικού βάρους σε έναν ενήλικα. Το συνολικό νερό του σώματος διαχωρίζεται σε ενδοκυττάριο υγρό (ICF) που βρίσκεται μέσα στην κυτταρική μάζα και εξωκυττάριο υγρό (ECF) που βρίσκεται έξω από τα κύτταρα. Η δομή του ECF περιλαμβάνει διάκενο υγρό, πλάσμα αίματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μεσοφθαλμικό υγρό και γαστροεντερικό υγρό.

Τα τμήματα των ICF και ECF σε υγιή άτομα είναι ιδιαίτερα σταθερά και ελεγχόμενα. Σε ασθένειες πραγματοποιείται συγκέντρωση περισσεύοντος υγρού στους εξωκυττάριους χώρους.

Οι παράμετροι που μετρούνται από το  BioScan 920-2 παρέχουν αξιολόγηση της κλινικής και διατροφικής κατάστασης συμβάλλοντας στον εντοπισμό μη-φυσιολογικών συνθηκών.

Tο BioScan, αποτελεί μία αναντικατάστατη συσκευή μέτρησης στον τομέα της Ιατρικής

Ο αναλυτής πολλαπλών συχνοτήτων BioScan 920-2 με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά αποτελεί μία γρήγορη, έμμεση και οικονομική μέθοδο προσδιορισμού της ενυδατικής και διατροφικής κατάστασης του οργανισμού.

Τα προηγμένα κυκλώματα και η δύναμη του επεξεργαστή του BioScan του επιτρέπει να μετρήσει τον όγκο του Εξωκυττάριου (ECF) και Ενδοκυττάριου υγρού (ICF) χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων κλινικών αναλύσεων όπως η ραδιοϊσοτοπική διάλυση. Εκτός του ότι προσδιορίζει τις κλασσικές παραμέτρους αυτό το προηγμένο σύστημα είναι το πρώτο στον κόσμο που μετρά την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Όλα τα δεδομένα καταγράφονται και εμφανίζονται αυτόματα για ανάλυση από το σύστημα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην μεγάλη LCDοθόνη ή μεταφέρονται μέσω του υπολογιστή στο λογισμικό για περαιτέρω ανάλυση. Η γραφική παράσταση με ραβδόγραμμα εμφανίζει το ποσοστό % εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου νερού.

Το υψηλής τεχνολογίας κύκλωμα της συσκευής Maltron σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις αλλαγές και μετακινήσεις στα υγρά σε ολόκληρο το σώμα, στον θώρακα, στον κορμό, στα πόδια και τα χέρια.

Σε διάφορες συχνότητες οι βιολογικοί ιστοί λειτουργούν ως αγωγοί ή μονωτές με αποτέλεσμα το εφαρμοζόμενο ρεύμα να ακολουθεί τα μονοπάτια με την μικρότερη αντίσταση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άλιπος ιστός ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες νερού (73%) και οι ηλεκτρολύτες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος σε αντίθεση με τον λιπώδη ιστό. Το ρεύμα σε χαμηλές συχνότητες περνά μέσα από το εξωκυττάριο υγρό ενώ σε υψηλότερες διαπερνά και την κυτταρική μεμβράνη περνώντας μέσα από ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο υγρό. Ο λιπώδης ιστός περιέχει πολύ λίγο νερό και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νερό αποτελεί το 50-60% του συνολικού σωματικού βάρους σε έναν ενήλικα. Το συνολικό νερό του σώματος διαχωρίζεται σε ενδοκυττάριο υγρό (ICF) που βρίσκεται μέσα στην κυτταρική μάζα και εξωκυττάριο υγρό (ECF) που βρίσκεται έξω από τα κύτταρα. Η δομή του ECF περιλαμβάνει διάκενο υγρό, πλάσμα αίματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μεσοφθαλμικό υγρό και γαστροεντερικό υγρό.

Τα τμήματα των ICF και ECF σε υγιή άτομα είναι ιδιαίτερα σταθερά και ελεγχόμενα. Σε ασθένειες πραγματοποιείται συγκέντρωση περισσεύοντος υγρού στους εξωκυττάριους χώρους.

Οι παράμετροι που μετρούνται από το  BioScan 920-2 παρέχουν αξιολόγηση της κλινικής και διατροφικής κατάστασης συμβάλλοντας στον εντοπισμό μη-φυσιολογικών συνθηκών.

 

Ο συγκεκριμένος αναλυτής σώματος αποτελεί το πιο ακριβό μηχάμηνα που υπάρχει στην αγορά.

 

Κλινικές και Ιατρικές εφαρμογές του BioScan 920-2

 • Κατακράτηση υγρών
 • Ιατρική έρευνα
 • Προσδιορισμός υποσιτισμού
 • Προσδιορισμός άνυδρου βάρους
 • Επιδημιολογικές έρευνες
 • Έλεγχος αποκατάστασης ασθενών
 • Έλεγχος διαβητικών ασθενών
 • Έλεγχος επίδρασης φαρμάκων
 • Προσδιορισμός σωματικής σύστασης
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας απώλειας βάρους
 • Επίδραση ενυδάτωσης και αφυδάτωσης
 • Διατροφικές διαταραχές και επίδραση νηστείας
 • Προσδιορισμός σωματικής σύστασης σε ηλικιωμένους
 • Αξιολόγηση ασθενών με ιατρικό πρόβλημα
 • Διαγνωστικός έλεγχος κλινηρών ασθενών
 • Αξιολόγηση υπέρβαρων και παχύσαρκων
 • Προσδιορισμός σωματικής σύστασης κατά την εγκυμοσύνη
 • Προσδιορισμός συνολικού νερού σώματος, ενδοκυττάριου / εξωκυττάριου νερού
 • Θεραπεία αντικατάστασης ορμονών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
 • Έλεγχος ασθενών αιμοδιάλυσης και εγκαυμάτων που υπόκεινται σε θεραπεία με υγρά
 • Έλεγχος σωματικών υγρών σε ασθενείς πριν και μετά από εγχείριση
 • Ασθενείς με κυστική ίνωση μπορούν να αξιολογηθούν για την επίδραση των φαρμακευτικών αγωγών
 • Σχεδιασμός εξισορρόπησης υγρών σε καρδιοπαθείς, νεογνά, ασθενείς με ασθένειες του ήπατος και νοσηλευόμενους σε τμήματα εντατικής θεραπείας.
Φώτης_Μανωλόπουλος_Διαιτολόγος_services_BS-920small

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΟ BioScan 920-2

 

 • ΕΜΠΕΔΗΣΗ
 • ΓΩΝΙΑ ΦΑΣΗΣ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
 • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΝΥΔΡΟ ΒΑΡΟΣ
 • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΑΖΑ
 • ΜΑΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ
 • ΜΑΖΑ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΛΙΠΟΥΣ
 • ΛΙΠΩΔΗΣ ΜΑΖΑ
 • ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΛΙΠΗΣ ΜΑΖΑΣ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ / ΜΕΓΙΣΤΟ)
 • ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ / ΜΕΓΙΣΤΟ)
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ / ΜΕΓΙΣΤΟ)
 • ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ ΥΓΡΟ
 • ΟΓΚΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΟΓΚΟΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ /ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΔΙΑΜΕΣΟ ΥΓΡΟ – ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΟ
 • ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ)

 

Διεύθυνση

Βενιζέλου 5Α
55236 Πανόραμα

Τηλέφωνο

2313010383
6978001544

Ωρες γραφείου

Δευ - Σαβ | 9:00 - 21:00
 

E-mail

info@dietitian.com.gr
 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Policy
X
Καλως ήρθες στο γραφείο μας
Καλώς ήρθες στο γραφείο μας!
wpChatIcon